Aale

Den historisk prægede by rummer både nybyggeri, multihal og dejlige oplevelser i et naturskønt område.

Aale er en by, som både er præget af historie og nutidens moderne faciliteter. Der er tegn på beboelse i byen allerede for 5-6000 år siden, og byens navn forekommer i 1432.I dag er det andre tegn som fylder – nemlig byens nye ældreboliger, nye Multi Mini hal og flere andre nybyggerier inden for de seneste år.

Aale er et naturskønt område tæt på Gudenåen, og Aale bæk løber igennem byen og munder ud i den store å, som er et yndet mål for kano-farere. Byen har også etableret en rasteplads, hvor netop det sejlende folk på Gudenåen kan overnatte.

Multi Mini hallen er et godt eksempel på byens unikke sammenhold, da den er bygget af frivillig arbejdskraft fra byen. Hallen indbyder til både idræt, musik og hyggeligt samvær. Sammenholdet i byen er også tydeligt i de mange foreninger og aktiviteter, som man kan være en del af, hvis man har lyst.

Børnene kan blive passet i børnehaven Kernehuset og for de større børn er der Åle-Hjortsvang skole med klassetrin fra 0.-6. klasse. Herefter flytter børnene over i Rask Mølle skole med klassetrin fra 7.-9. klasse.

 • Børnehave og SFO
 • Bækken
 • Gudenåen ved Aale
 • Kanorast
 • Minihallen
 • Natursti
 • Nyr ridecenter
 • Sportsplads
 • Forsamlingshus
 • Aale-Hjortsvang skole
 • Kirke
 • Præstegården