Fællesskab

Hedenstederne består af 31 levende og aktive lokalområder. Her slipper ildsjælene handlekraften løs, og foreningslivet blomstrer.

Her er sammenholdet stærkt; i de mindre byer kender mange hinanden, og der er plads til at være både forskellige og ligesindede.

Der er en lang række kulturtilbud i både voksenhøjde og børnehøjde i Hedenstederne; aftenskoler, biblioteker, billedskole, dramaskole, kunstnernetværk, musikskole og museer.